Wody Świata www.wody.edu.pl
 

   Strona główna   Na skróty:   Oceany   |   Morza   |   Zatoki   |   Cieśniny

Dodaj serwis do ulubionych

 
     

 

Wody Świata (wody.edu.pl) to serwis internetowy stanowiący kompendium wiedzy na temat światowych wód, szczególnie mórz oraz oceanów. W niniejszym opracowaniu zawarto również ciekawostki spis i charakterystykę światowych zatok i cieśnin. Wszystkie ujęte wody na świecie są wyczerpująco opisane zarówno pod względem geograficznym jak i oceanograficznym.

 

  

 
   

definicja ...Ocean można również określać jako ocean światowy, wszechocean czy wszechmorze. Jest to główna część hydrosfery poza wodami lądowymi. Objętośc oceanów to 1370 mld km3, średnia głębokość wynosi 3711 m, maksymalna natomiast 11 034 m (w Rowie Mariańskim). wody oceaniczne rozmieszczone są nierównomiernie, na półkuli północnej stanowią 61% powierzchni Ziemi, na półkuli południowej 81% powierzchni. Charakterystyczną cechą wód oceanicznych jest ich zasolenie, które wpływa na temperaturę i gęstość wody, zamarzanie oraz życie organizmów żywych. Średnie zasolenie wód powierzchniowych wynosi około 35% i waha się w granicach 34,5% w okolicach równika, 38% w strefie okołozwrotnikowej, ok. 35% w strefie umiarkowanej i około 32% w strefie okołobiegunowej. O zmianie zasolenia wraz z głębokością decydują procesy pionowego mieszania i poziomego przenoszenia wód przez prądy powierzchniowe i głębinowe.

Oceany światowe:

 Ocean Arktyczny

 Ocean Indyjski

 Ocean Atlantycki

 Ocean Spokojny

 

     
     
 

 (c) 2007 by Wody Świata www.wody.edu.pl - opisane i scharakteryzowane cieśniny, zatoki, morza i oceany. [Kontakt  z serwisem]