Wody Świata www.wody.edu.pl
 

   Strona główna   Na skróty:   Oceany   |   Morza   |   Zatoki   |   Cieśniny

Dodaj serwis do ulubionych

 
     

 

Wody Świata (wody.edu.pl) to serwis internetowy stanowiący kompendium wiedzy na temat światowych wód, szczególnie mórz oraz oceanów. W niniejszym opracowaniu zawarto również ciekawostki spis i charakterystykę światowych zatok i cieśnin. Wszystkie ujęte wody na świecie są wyczerpująco opisane zarówno pod względem geograficznym jak i oceanograficznym.

 

     
    Zatoka Perska

Zatoka Perska to olbrzymia zatoka, która znajduje się pomiędzy Półwyspem Arabskim a wybrzeżem Iranu. Zasadniczo używanie z jej przypadku miana „zatoka” to praktycznie kwestia związana z tradycją. Bowiem ogromna powierzchnia tej zatoki, która wynosi około 233 tys. km 2 sprawia, że należałoby raczej nazywać ją morzem śródlądowym. Zatoka Perska łączy się z Morzem Arabskim poprzez Cieśninę Ormuzd oraz Zatokę Omańską.

Zatoka Perska to bardzo popularne miejsce, w którym poszukuje się ropy naftowej. To właśnie pod jej dnem, a także w rejonach jej nabrzeża, znajdują się chyba największe na całym świecie złoża ropy. Nic więc dziwnego, że tak wielkie bogactwo naturalne sprawiło, że w rejonach Zatoki Perskiej rozwija się głównie przemysł przetwórstwa tegoż bogactwa. Powstają rafinerie, porty naftowe a także zakłady petrochemii. Z jednej strony trzeba cieszyć się, że złoża naturalne dostarczają pracy i pieniędzy. Z drugiej jednak stają się realnym zagrożeniem ekologicznym (liczne katastrofy tankowców). To bogactwo naturalne stało się także przyczyną wielu sporów i konfliktów zbrojnych na tym terenie.

Dawniej Zatoka Perska nazywana była Zatoką Arabską. Za powrotem do tej nazwy optują Irakijczycy.

     
     
 

 (c) 2007 by Wody Świata www.wody.edu.pl - opisane i scharakteryzowane cieśniny, zatoki, morza i oceany. [Kontakt  z serwisem]