Wody Świata www.wody.edu.pl
 

   Strona główna   Na skróty:   Oceany   |   Morza   |   Zatoki   |   Cieśniny

Dodaj serwis do ulubionych

 
     

 

Wody Świata (wody.edu.pl) to serwis internetowy stanowiący kompendium wiedzy na temat światowych wód, szczególnie mórz oraz oceanów. W niniejszym opracowaniu zawarto również ciekawostki spis i charakterystykę światowych zatok i cieśnin. Wszystkie ujęte wody na świecie są wyczerpująco opisane zarówno pod względem geograficznym jak i oceanograficznym.

 

     
    Zatoka Hudsona

angielska nazwa: Hudson Bay
francuska nazwa: Baie d'Hudson

Zatoka Hudsona to zatoka, która znajduje się w Ameryce Północnej. Jej nazwa pochodzi od nazwiska jej odkrywcy, którym bym Henry Hudson. Miejsce to nazywane bywa wewnątrzlądowym morzem kanadyjskim, a to ze względu na swój dość znaczny rozmiar. Zatoka ta oddzielona jest od Atlantyku półwyspem znanym pod nazwą Labrador, łączy się jednak z nim za pośrednictwem Cieśniny Hudsona. Co ciekawe, zatoka ta przez mniej więcej osiem miesięcy w roku jest pokryta lodem. Nie należy zatem do miejsc, które są przystępne dla człowieka.

Powierzchniowo Zatoka Hudsona zajmuje około 819 tys. km 2. Średnia głębokość zatoki wynosi około 112 metrów, a w najgłębszym miejscy- 274 metry (chociaż niektóre źródła podają, że głębia osiąga nawet 300 metrów). Natomiast jeśli chodzi o pływy, to mamy tam do czynienia z pływami o wysokości od 5 do 8 metrów.

Zatoka Hudsona nie należy do miejsc, które są łatwo dostępne. Wręcz przeciwnie. Wybrzeża są tama raczej skaliste i niskie, a niektóre miejsca- bagniste. Ciekawostką jest również olbrzymie zróżnicowanie temperatur w różnych porach roku. W styczniu temperatura wody spada poniżej -30oC, podczas gdy w lipcu sięga około 17oC. Można zatem powiedzieć, że woda Zatoki Hudsona nie należy do najcieplejszych.

     
     
 

 (c) 2007 by Wody Świata www.wody.edu.pl - opisane i scharakteryzowane cieśniny, zatoki, morza i oceany. [Kontakt  z serwisem]