Wody Świata www.wody.edu.pl
 

   Strona główna   Na skróty:   Oceany   |   Morza   |   Zatoki   |   Cieśniny

Dodaj serwis do ulubionych

 
     

 

Wody Świata (wody.edu.pl) to serwis internetowy stanowiący kompendium wiedzy na temat światowych wód, szczególnie mórz oraz oceanów. W niniejszym opracowaniu zawarto również ciekawostki spis i charakterystykę światowych zatok i cieśnin. Wszystkie ujęte wody na świecie są wyczerpująco opisane zarówno pod względem geograficznym jak i oceanograficznym.

 

     
    Zatoka Bengalska
 

Zatoka Bengalska to zatoka, która znajduje się pomiędzy Półwyspem Indyjskim, a archipelagami: Nikobary i Andamany, oraz wyspą o nazwie Cejlon. Można powiedzieć, że Zatoka Bengalska jest częścią Oceanu Indyjskiego. To także bardzo rozległa zatoka- jej powierzchnia wynosi ponad dwa miliony kilometrów kwadratowych (dokładnie 2,191 mln km 2 ). Przeciętna głębokość Zatoki Bengalskiej wynosi około dwa i pół kilometra. Natomiast maksymalna głębokość to aż ponad pięć kilometrów.

Jeśli chodzi o temperaturę wody , to można powiedzieć, że w przeciągu roku dochodzi do bardzo niewielkich zmian temperatury. Są one prawie w ogóle nieodczuwalne. W okresie zimowym temperatura wody wynosi od 25-27 oC, natomiast w lecie temperatura wzrasta do 28 oC. To bardzo niewielki wzrost, dla nas praktycznie nieodczuwalny. Odczuwalne są dla nas natomiast pływy, które dochodzą nawet do 10,7 m!

Najważniejszymi portami w Zatoce Bengalskiej są oczywiście: Kalkuta, Ćottogram oraz Madras. W Zatoce, pod dnem, znajdują się naturalne złoża ropy naftowej. Nie jest to jednak teren spokojny. Zatoka Bengalska znajduje się w strefie monsunowej- często występują tam zatem niebezpieczne huragany.
 

     
     
 

 (c) 2007 by Wody Świata www.wody.edu.pl - opisane i scharakteryzowane cieśniny, zatoki, morza i oceany. [Kontakt  z serwisem]