Wody Świata www.wody.edu.pl
 

   Strona główna   Na skróty:   Oceany   |   Morza   |   Zatoki   |   Cieśniny

Dodaj serwis do ulubionych

 
     

 

Wody Świata (wody.edu.pl) to serwis internetowy stanowiący kompendium wiedzy na temat światowych wód, szczególnie mórz oraz oceanów. W niniejszym opracowaniu zawarto również ciekawostki spis i charakterystykę światowych zatok i cieśnin. Wszystkie ujęte wody na świecie są wyczerpująco opisane zarówno pod względem geograficznym jak i oceanograficznym.

 

  

 
    Ocean Atlantycki

nazwa angielska: Atlantic Ocean
nazwa francuska: Ocean Atlantique
nazwa hiszpańska: Oceano Atlantico

Ocean, drugi pod względem wielkości (po Oceanie Spokojnym) obszar wodny świata, omywa zachodnie wybrzeża Euroazji i Afryki oraz wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej i Południowej.

powierzchnia 82 440 000 km2. Na półkuli północnej linia brzegowa jest silnie rozczłonkowana, znajdują się tu prawie wszystkie morza oceanu (m.in. Bałtyckie). wyspy oceanu są głównie pochodzenia kontynentalnego i zajmują powierzchnie1 070 000 km2, największe : wielka Brytania, Kuba, Nowa Fundlandia, Islandia, Irlandia, Haiti.

Strefa równikowa Oceanu Atlantyckiego charakteryzuje się temperaturami powyżej 26C we wszystkich miesiącach i małymi rocznymi wahaniami temperatury (1-2 C) oraz dużymi opadami.

Fauna i flora są uboższe niż w innych oceanach. Najżyźniejsze wody występują w strefie umiarkowanej, najbardziej jałowe w strefie gorącej. W strefie przybrzeżnej w północnej części oceanu szczególnie charakterystyczne są brunatnice, w pobliżu ujść do rzek występują podwodne "łąki" traw morskich, w strefie gorącej natomiast dominują zielenice i zwapniałe plechy krasnorostu skalinek.
Ocean Atlantycki stanowi jeden z najważniejszych obszarów światowego rybołówstwa morskiego, dostarcza on około 30% światowych połowów morskich.

     
     
 

 (c) 2007 by Wody Świata www.wody.edu.pl - opisane i scharakteryzowane cieśniny, zatoki, morza i oceany. [Kontakt  z serwisem]