Wody Świata www.wody.edu.pl
 

   Strona główna   Na skróty:   Oceany   |   Morza   |   Zatoki   |   Cieśniny

Dodaj serwis do ulubionych

 
     

 

Wody Świata (wody.edu.pl) to serwis internetowy stanowiący kompendium wiedzy na temat światowych wód, szczególnie mórz oraz oceanów. W niniejszym opracowaniu zawarto również ciekawostki spis i charakterystykę światowych zatok i cieśnin. Wszystkie ujęte wody na świecie są wyczerpująco opisane zarówno pod względem geograficznym jak i oceanograficznym.

 

  

 
    Morze Karskie

nazwa angielska: Kara Sea
nazwa rosyjska: Karskoje morie

Część Oceany Arktycznego, morze u północno zachodnich wybrzeży Azji (Syberia), poza kołem podbiegunowym północnym, między wyspą Wajgacz, nową Ziemią i Ziemią Franciszka Józefa na zachodzie a Ziemią Północną i półwyspem Tajmyr na wschodzie. Przez cieśniny Karskie wrota, Jugorski Szar i Matoczkin Szar łączy się z Morzem Barentsa, przez cieśniny Wilkickiego i Szokalskiego z Morzem Łapietów.

Powierzchnia 883 tys. km2, średnia głębokość 111 m, maksymalna 620 m. Na południu głęboko wcinające się w ląd zatoki: Bajdaracka, Obska, Gydańska, Jenisejska, liczne wyspy i archipelagi wzdłuż brzegów i na otwartym morzu: Biała Sibiriakowa, Instytutu Arktycznego, Siergieja Kirowa. Do Morza Karskiego uchodzą rzeki: Ob, Jenisej, Piasina, Taz. Rzeźba dna urozmaicona.

Temperatura w zimie pomiędzy -20 a -28C (minimalna -50C), w lecie od 1 do 2C na wschodzie i na północy od 5 do 6C. W zimie temperatura wód powierzchniowych spada w całym morzu do -2C, w lecie podnosi sie do 5-6C. W zimie Morze Karskie zamarza każdego roku, przy brzegach powstaje lód przybżerzny, otwarte morze pokrywa lód pływający.

Morze Karskie charakteryzuje się ubogą fauna i florą (1000 gatunków). Jest to także jałowe morze o niskiej wydajności rybackiej. Rybołówstwo rozwinęło się w głównej mierze w ujściach rzek. Wiosna biologiczna przypada na lipiec.

 

   
     
 

 (c) 2007 by Wody Świata www.wody.edu.pl - opisane i scharakteryzowane cieśniny, zatoki, morza i oceany. [Kontakt  z serwisem]