Wody Świata www.wody.edu.pl
 

   Strona główna   Na skróty:   Oceany   |   Morza   |   Zatoki   |   Cieśniny

Dodaj serwis do ulubionych

 
     

 

Wody Świata (wody.edu.pl) to serwis internetowy stanowiący kompendium wiedzy na temat światowych wód, szczególnie mórz oraz oceanów. W niniejszym opracowaniu zawarto również ciekawostki spis i charakterystykę światowych zatok i cieśnin. Wszystkie ujęte wody na świecie są wyczerpująco opisane zarówno pod względem geograficznym jak i oceanograficznym.

 

  

 
    Cieśnina La Manche (Kanał Angielski)

nazwa angielska: English Channel

Cześć Oceanu Atlantyckiego, cieśnina pomiędzy wybrzeżem zachodniej Europy a Wielką Brytanią. Wraz z Cieśniną Kaletańską (szerokość 32 km) łączy Morze Północne z otwartym oceanem. Powierzchnia 91 000 km2, długość około 570 km, szerokość około 50 km na wschód, do 180 km w części zachodniej. Średnia głębokość 48 m, maksymalna 172 m. Linia brzegowa dobrze rozwinięta, zatoki (Saint Malo, Sekwany), półwyspy (Cotentin), wyspy (Wight, Jeresy, Guernsey).
Przy wybrzeżach Francji nagromadzenia otoczaków, u wybrzeży Wielkiej Brytanii piaski kwarcowe, w środkowej części osady złożone z rozdrobnionych szczątków muszelek i mszywiołów.

Cieśnina La Manche leży w strefie klimatów umiarkowanych (klimat umiarkowany ciepły). Przez cieśninę przepływa z zachodu na wschód odgałęzienie ciepłego Prądu Północnoatlantyckiego, który wnosząc duże ilości ciepłych wód atlantyckich do Morza Północnego bardzo korzystnie  wpływa na warunki klimatyczne w północno zachodniej Europie.

Do Cieśniny La Manche uchodzą rzeki: Sekwana i Somma. Cieśnina jest ważną, uczęszczaną drogą morską łączącą wielkie porty północnej i zachodniej Europy z otwartym oceanem. Główne porty to Portsmouth, Southampton, Plymouth, Hawr, Charbourg.

5 maja 1994 roku otwarto pod dnem cieśniny tunel kolejowy (Eurotunel) o długości 50,5 km, wydrążony 50 metrów poniżej dna morskiego.

 

   
     
 

 (c) 2007 by Wody Świata www.wody.edu.pl - opisane i scharakteryzowane cieśniny, zatoki, morza i oceany. [Kontakt  z serwisem]